شناسایی تامین کننده

شناسایی تامین کننده

فراخوان شناسایی تامین کنندگان جهت پروژه بازنگری ساختار سازمانی و تدوین شناسنامه مشاغل

به نام خدا
 
فراخوان شناسایی تامین کنندگان
 
شهرداری شیراز در نظر دارد نسبت به انجام پروژه بازنگری ساختار سازمانی و تدوین شناسنامه مشاغل اقدام نماید. لذا از کلیه شرکت های توانمند و دارای سابقه فعالیت مرتبط دعوت بعمل می آید حداکثر ظرف مدت 10 روز از انتشار آگهی، رزومه کاری و خلاصه ای از مستندات مربوطه (شامل شرح خدمات و سوابق و تجربیات مربوط) را در قالب مستندات فیزیکی به همراه لوح فشرده به آدرس شیراز، خیابان پیشرو، روبروی ساختمان اداری راهنمایی و رانندگی، ساختمان شهید سردار سلیمانی شهرداری شیراز، طبقه چهارم دبیرخانه اداره کل سرمایه انسانی ارسال نمایند. لازم به ذکر است این مکاتبه صرفا جهت دریافت تجارب و بررسی اولیه توانمندی شرکت ها بوده و هیچگونه حقی را برای ایشان ایجاد نمی نماید. 
در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر شماره تماس 09171883025 آماده پاسخگویی می باشد.