شناسایی تامین کننده

شناسایی تامین کننده

فراخوان شناسایی تامین کنندگان جهت انجام تدوین برنامه راهبردی مدیریت منابع انسانی

به نام خدا
 
فراخوان شناسایی تامین کنندگان
 
شهرداری شیراز در نظر دارد نسبت به انجام تدوین برنامه راهبردی مدیریت منابع انسانی اقدام نماید. لذا از کلیه شرکت های توانمند و دارای سابقه فعالیت مرتبط دعوت بعمل می آید حداکثر ظرف مدت 10 روز از انتشار آگهی، رزومه کاری و خلاصه ای از مستندات مربوطه (شامل شرح خدمات و سوابق و تجربیات مربوط) را در قالب مستندات فیزیکی به همراه لوح فشرده به آدرس شیراز، خیابان پیشرو، روبروی ساختمان اداری راهنمایی و رانندگی، ساختمان شهید سردار سلیمانی شهرداری شیراز، طبقه چهارم دبیرخانه اداره کل سرمایه انسانی ارسال نمایند. لازم به ذکر است این مکاتبه صرفا جهت دریافت تجارب و بررسی اولیه توانمندی شرکت ها بوده و هیچگونه حقی را برای ایشان ایجاد نمی نماید. 
در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر شماره تماس 09171883025 آماده پاسخگویی می باشد.