بازدید از معاونت

بازدید از معاونت

‌ ‌بازدید سرکار خانم خواست خواهی از معاونت برنامه‌ریزی

خانم خواست خدایی عضو شورای ششم اسلامی شهر شیراز به همراه جمعی از بانوان، امروز سه شنبه ۱۶ شهریور ماه، با حضور در معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری شیراز، با کارکنان این حوزه دیدار و گفتگو کرد.