نشست شورا

نشست شورا

نشست مشترک مدیران حوزه معاونت برنامه ریزی با منتخبین ششمین دوره شورای اسلامی شهر شیراز

نشست مشترک مدیران حوزه معاونت برنامه ریزی با منتخبین ششمین دوره شورای اسلامی شهر شیراز . در این نشست صمیمانه مدیران حوزه معاونت برنامه ریزی با بیان گزارش عملکرد حوزه های خود پرداختند و منخبین شورای ششم به بیان نظرات خود در این خصوص پرداختند