دولت الکترونیک

دولت الکترونیک

برگزاری جلسه کارگروه توسعه دولت الکترونیکی و هوشمندسازی اداری ذیل شورای راهبری توسعه مدیریت استان

بیست و یکمین جلسه کارگروه توسعه دولت الکترونیکی و هوشمندسازی اداری ذیل شورای راهبری توسعه مدیریت استان فارس به میزبانی شهرداری شیراز برگزار گردید.
در این نشست که با حضور جناب آقای  سهرابی مدیر کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان، جناب آقای افکاری معاون  توسعه مدیریت و برنامه‌ریزی سازمان برنامه و بودجه استان ،جناب آقای حامدی مدیر مرکز راهبردی افتای استان فارس ، دکتر حیدری رئیس سازمان فن آوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری شیراز،جناب آقای خوارزمی رئیس نظام صنفی استان فارس و جناب آقای مهندس ایزدی مدیرکل صنعت و معدن استان برگزار گردید سامانه سیستم اطلاعات مدیریت پروژه شهرداری شیراز توسط شهرداری معرفی و نقطه نظرات اعضای کارگروه در این خصوص ارائه گردید .