بخشنامه دورکاری

بخشنامه دورکاری

ابلاغ بخشنامه حضور یک سومی کارکنان اداری و ستادی و یک دومی کارکنان عمرانی شهرداری شیراز


معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری شیراز در بخشنامه ای دستورالعمل حضور یک سومی کارکنان اداری و ستادی و یک دومی کارکنان عمرانی شهرداری شیراز را  با توجه به اعلام وضعیت قرمز کرونا در شهر شیرازابلاغ کرد.
متن این بخشنامه بدین شرح است :
با توجه به آغار موج جدید شیوع گسترده ویروس کرونا و تغییر وضعیت شهر شیراز به قرمز و به استناد
مصوبات ستاد ملی مدیریت مبارزه با کرونا و بخشنامه شماره ۳۷۴۸۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ سازمان اداری و
استخدامی بدین وسیله وضعیت فعالیت و دورکاری کارکنان تا اطلاع ثانوی به شرح زیر اعلام می گردد، شایسته
است دستور فرمایید ضمن برنامه ریزی بهینه و اطلاع رسانی به همکاران محترم درخصوص رعایت ضوابط و
اصول بهداشتی و نظارت بر اجرای دستورالعمل های مربوطه اقدام لازم صورت پذیرد.
۱ (نیروهای اداری و ستادی : یک سوم حضور در محل کار و دو سوم به صورت دورکار
۲ (نیروهای عمرانی، اجرایی و خدماتی : یک دوم حضور در محل کار و یک دوم به صورت دورکار
روابط عمومی معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری شیراز