تغییر ساعت کاری

تغییر ساعت کاری

ابلاغ بخشنامه مهندس راضی در خصوص تعطیلی پنج‌شنبه‌ها و همچنین تغییر ساعت اداری از ساعت ۷ صبح تا ۱۳

متن این بخشنامه بدین شرح است :
باعنایت به ابلاغ شماره ۶۱۳۷۷ مورخ ۱۶/۰۴/۱۴۰۰ معاون محترم توسعه مدیریت و منابع وزارت
کشور و در اجرای تصویب نامه مورخ ۱۶/۰۴/۱۴۰۰ هیات وزیران و نامه ص۱۴۰۰/ ۱۴۸۲۱/۶۰/۵۶ معاون محترم توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری فارس از تاریخ ۱۷/۰۴/۱۴۰۰ تا آخر مرداد ماه به منظورصرفه جویی حداکثری در مصرف برق ، پرسنل اداری تمامی پنج شنبه ها تعطیل و ساعت کاری آنان از شنبه لغایت چهارشنبه ۷ تا ۱۳ تعیین می گردد.شایان ذکر است مسئولیت کنترل و خاموشی کامل تجهیزات وتاسیسات غیر ضروری حوزه ها در ساعات غیر اداری و همچنین روزهای تعطیل بر عهده روسای اداره برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی و مسئولین امور اداری می باشد.
روابط عمومی معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری شیراز