تقدیر از بانوان

تقدیر از بانوان

تقدیر معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی از بانوان معاونت برنامه ریزی

مهندس راضی به مناسبت میلاد حضرت زهرا و روز زن از بانوان شاغل در معاونت برنامه ریزی شهرداری شیراز تقدیر کرد.