رایزنی بودجه 1400

رایزنی بودجه ۱۴۰۰

رایزنی جهت تصویب لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ در شورای اسلامی شهر شیراز

رایزنی جهت تصویب لایحه بودجه سال 1400 در کمیسیون های مختلف  شورای اسلامی شهر شیراز  به صورت مستمر در حال برگزاری است