بروشور و عکس آموزشی

                                                                                                                                                                                                                                  
                                       پرستاری کرونا             
توصیه بهداشتی برای آماده کردن غذا            توصیه های بهداشتی خرید میوه      توصیه های بهداشتی کارکنان میوه و تره بار1         توصیه های بهداشتی کارکنان میوه و تره بار2


                                                                                                                                                                                                                                                              
                                     کاهش خطر بیماری کرونا              توصیه های بهداشتی در سفر1                  توصیه های بهداشتی در سفر2                   توصیه های بهداشتی در سفر3               توصیه های بهداشتی در سفر4   

                                                                                                                                                              
                                                                     
                           توصیه های بهداشتی در سفر5       پیشگیری ابتلای خانوادگی به کرونا               شست و شوی دست با آب و صابون                                 شست و شوی دست                                          استفاده سالم از غذا 1 

                                                                                                                                                                                                                                 
                               
   استفاده سالم از غذا 2                 چگونه از ماسک استفاده کنیم                            مراقبت از دیگران در برابر بیماری 1                مراقبت از دیگران در برابر بیماری 2               مراقبت از دیگران در برابر بیماری 3                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                        نکات استفاده از ماسک در روزهای بارانی